כרטיסיה מספר 21 משחק הנווטים גליל מערבי - עדכון

 חברים

 

בכרטיסיה מספר 21 משחק גליל מערבי מתואר מגדל שמירה.

 

מגדל שמירה זה הוסר ואינו נמצא במקום, יש להתיחס ליתרת התיאור ללא מגדל השמירה שהוסר.

 

כנ"ל יש להתיחחס בתמונה שבה מופיע המגדל גם כן.

 

בהצלחה

טריוויה הנווטים

להזנת תוצאות המשחק

טריוויה הנווטים

 

כניסה

אתר זה עוצב ופותח על-ידי אינטראסט - צוות האינטרנט אתר זה מאוחסן בשרתי