הנווטים

"משחק שהוא טיול, טיול שהוא משחק"

תקנון משחק

משחק "הנווטים" מותאם כפעילות למשפחות עם ילדים מגילאי 3-4 שנים ומעלה ולחברות וארגונים כיום כייף וגיבוש מיוחד.

המשחק מהווה הרפתקה, חוויה מגבשת של ארץ ישראל, טבע, היסטוריה, תנ"ך ומורשת.

 

המשחק הוא פלטפורמה נהדרת של עבודת צוות משפחתית, ארגונית מהנה מאתגרת.

 

ניתן לשחק את המשחק ברכב פרטי, בג'יפים וברגל בהתאמה לרצון הלקוח.

 

 

הגדרת משתתף:

– רשאי לשחק במשחק תחרותי מי שרכש ערכת הנווטים ולא השתמש בה בעבר.

 

– משתתף מוגדר כל אדם שרכש ערכת משחק "הנווטים" עם קוד מזהה ייחודי, שיצא לשחק בתקופה המוגדרת של הפעילות (וזו לו הפעם הראשונה שמשחק באזור פעילות זה).

 

– משתתף מוגדר אדם שנרשם עם הערכה במערכת הטריוויה ומילא נכון את כל הפרטים הרלוונטיים בשדות הרישום.

 

על המשתתף במשחק תחרותי נושא פרסים:

– לקרא את הוראות המשחק ואת הוראות הבטיחות המצורפים לכל ערכה.

 

– בכל נקודת עניין של המשחק על המשתתף לצלם את עצמו בנקודה, לעלות את התמונה לכתובת שתימסר לו, המיועדת לפעילות, לתייג את דף הפעילות בתמונה.

 

– הזוכה מוגדר כמשתתף הראשון שהשיג את מירב הניקוד.

 

– "מירב הניקוד" , התוצאה של המשחק שלו בטריוויה* היא התוצאה הגבוהה ביותר בתקופת המשחק המוגדרת בפרסומים.

 

– במקרה של תוצאה זהה של שני זוכים או יותר, הזוכה יוגדר הראשון שסיים את המשחק ותוצאת המשחק שלו הגיעה למארגנים דרך המערכת של המשחק, במידה ומועד הסיום של המנצחים יהיה זהה, הזוכה יקבע לפי איכות התשובות (מפתח של מספר נקודות פוטנציאלי ותוצאה בפועל) במידה ועדיין תהיה תוצאה זהה בין הזוכים תתקיים הגרלה בין הזוכים הנ"ל.

 

– במשחק תחרותי כל משתתף מצטלם עם המפה באתר המשחק בעת מילוי השאלון ומעלה את זה לאתר/לדף שיוגדר בפייסבוק/באתר/בווטס אפ אלינו ואנחנו נעלה זאת לדף הפעילות או בכל מקום אחר שנבחר, אנו רשאים להשתמש בתמונות אלה בפרסומים שלנו ויש לנו רשות לעשות בהם שימוש בכל עת.

 

– נקודת עניין במשחק, ללא תצלום של משתתף/משתתפים בנקודה לא תחשב בעת חישוב הניקוד של המשתתף במשחק תחרותי.

 

– מועד אחרון למילוי הטריוויה והעברת התמונות של המשתתפים שצולמו באתרים לצורך השתתפות במשחק התחרותי הינו  ______________________.

לאחר מועד זה לא יספר הניקוד של המשתתף לצורך התחרות.

 

הנחיות כלליות:

– על המשתתפים לזכור שיש ניקוד שלילי – ז"א במידה והתשובה שסומנה אינה נכונה ירד ניקוד בערך שנקבע על ידי המארגנים, לכן מומלץ לא לענות תשובה במידה ולא בטוחים בנכונותה.

 

– ההודעה על הזכייה תימסר בדוא"ל בלבד ועל הזוכה לפנות למארגנים בדוא"ל חוזר לצורך קבלת הפרס בתוך שבוע מיום ההודעה, לא תימסר הודעה נוספת באמצעים אחרים.

 

– הזוכה יקבל הודעה על זכייתו בדוא"ל כפי שרשם בעת הליך הרישום, חובת מעקב אחרי הודעת הזכייה חלה על הזוכה.

 

– הזוכה מאשר לפרסם את שמו ואת תמונתו כזוכה הפעילות ובמידת הצורך יגיע לטקס/נקודת מסירת הפרס כתנאי לקבלת הפרס, השימוש בתמונות אלה נתון להחלטת המארגנים בלבד.

 

– במידה והזוכה לא ידרוש את הפרס בתום שבוע מיום סיום הפעילות, רשאים המארגנים להעביר את הפרס לזוכה הבא בתור בניקוד.

 

– הפרס אישי ואינו ניתן להעברה.

 

* למען הסר ספק, במידה ומסיבה כל שהיא יהיו תקלות בהקלדה, או הטריוויה לא תעבוד או כל סיבה אחרת שבגינה לא הצליח המשתתף להקליד או שהקליד לא נכון לא תעמוד לזכותו הטענה שסיים ראשון/או

הקליד… התוצאה היא אך ורק לפי מה שיתקבל בדוא"ל לאחר סיום המשחק ואישור סיום המשחק  במערכת הטריוויה ע"י המשתתף.