הנווטים

"משחק שהוא טיול, טיול שהוא משחק"

מדברים עלינו